top of page

Gizlilik Sözleşmesi

WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Lazoğlu Bıçak ("Şirket"), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu "Gizlilik Politikası" kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğını, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde Şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Şirket Tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca "Hizmet olarak anılacaktır.

Veri Sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soyisim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Denizli Ticaret Sicil Mudurluğu Ticaret Sicil Mudürlüğu nezdinde 157565738739024 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Yatağan Mahallesi/ No:21/ Serinhisar Denizli adresinde bulunan Lazoğlu Bıçak (Şirket) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili mevzuat duzenlemeleri ve yetkili otorite kararlan/duyuruları ile işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

Şirket, gizliliğınızın ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerınızı KVKK başta olmak üzere kişisel venlerin korunmasına ilişkın tüm mevzuat hukumlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde banndırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Işbu Gizlilik Politikası metni, Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile hangi kişisel veri kategonlerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı kişisel venlerinizin korunmasına ilişkın haklarınızı ve veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümluluğu kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamalan içermektedir.

Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kışının kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mumkundur Ven ginilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmes, kişinin aşağıda belirtden şartlar de mutabik olduğunun göstergesidir, Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır

Hu veriler su sekilde olabilir

-Sayisim

Adres

Posta kodu

-E-mail

-Telefon/Fax numarası

-Cinsiyet

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayacısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını veya aktarılacağını taahhüt eder.

Kişisel verilerin ve çerezlerin küllanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

-Analizler ve pazar araştırması yapma

Internet sitesini yönetme ve kayıt tutma

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktanmlan, üçuncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve uçüncu kişiler ile mevcut sozleşmelere ve yürurlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan uçuncü kişileın gizlilik uygulamalanını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalaından veya uygulamalanndan Şirket sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Şirketin kendi kontrolu dışındakı uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçuncu taraflara ait internet sitelen ve platformlar tarafından toplanılan bilgider, uçuncü taraflarca Şirket internet sitesindeki bağlantılar uzerinden toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçuncu taraf internet siteleri üzenndeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçuncu taraflann kendi internet siteleri yoluyla topladığı sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapdan işlemlerden Şirket sorumlu değildir

Çocukların Gizliliği

Internet sitemizde 18 yaşının altındakı çocuklardan bilerek ven toplamamaktadır. Eğer 18 yaşının altindaysanız lutfen Hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinızı paylaşmayınız. Bu noktada çocuklann veli veya vasilennın işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklannı kişisel venlerini paylaşmamalan konusunda egiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez Kullanımı

Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyalan, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalandır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak Internet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalanndan dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır.

Internet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

-Internet sitesini bulmak amacı ile kullanılan kelimeler

Online Alışveriş İçin Gereken Veriler

Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığınız ürün alışverişlerde güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz

Diğer Internet Sitelerine Verilen Bağlantılar

Şirket internet sitesi, içeriğinde üçüncu kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup işbu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Şirket bu internet sitelenne ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal Medya

Sirket internet sitesi üretilen ürünlerin sosyal medya ağlarında paylaşılabilmesi için bazı sosyal medya ağlanına gömülu şekilde bağlantı vermektedir. Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda çalışmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı site içeriklerinin göruntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlanınızla paylaşabilmenızdır. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalanna tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz onem taşımaktadır.

Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

Sirket, gizlilik veri koruma prensiplerini guncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikasının guncel haline lazoglubicak.com adresinden surekli olarak ulaşmanız mumkundur işbu Gizlilik Politikasının değiştirdimesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükumleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Verileri Saklama Süresi

Dye olurken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak için abone olunan bültenlere abonelik devam ettikçe paylaşılan veriler saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Ne şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, Lazoğlu Bıçak ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukanda belirtilen amaçlarla, bazoğlu Bıçak ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar, ana hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurtiçi yurtdışı iştiraklenmız, başta Lazoğlu Bıçak altyapısını kullanan uye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak uzere sunulan hizmet ile ilgili kışı ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlanı, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklenmiz dahilinde verileriniz istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilışkın düzenlemelerimiz "Lazoğlu Bıçak Çerez Politikası olup, qu enda okuduğunuz "Gizlilik ve Kişisel Venlerin Korunması Politikasının bir parçasını oluşturmaktadır Çerez Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tiklayın.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Once Elde Edilen Kişisel Veriler

Lazoğlu Bıçak internet sitesinde KVKK'nın yururluk tarihi olan 07.04.2016 tarihinden once depolanan kişisel veri bulunmamaktadır

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi verilerine ensim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartlann yerine getinimesi durumunda KVKK madde 11 de duzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen baklar kullanılabilir

Düzeltme hakkı

Silme hakkı

Işlemeyi kısıtlama hakkı

Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı

Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilenn, Şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, veri sahibi kişisel verilerin işlenmesine itiraz hakkına sahiptir. Şirket, verilerin işlenmesine ilişikin olarak koruması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı veya bu işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği surece Şirket verilerin işlenmesini durduracaktır.

Kişisel venlerin işlenmesine onay verilmesi halinde onayin gen çekilmesi imkanı vardır.

Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili her turlu talep, şikayet ve onenilennizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdakı adresimize ulaştırabilir veya guvenli elektronik imza kullanmak suretiyle Şirketımızın bicaklazoglu gmail.com kayıtlı elektronik posta adresine gonderebilirsiniz.

Adresimiz

Yatagan Mahallesi No: 21/Sennhisar/ Denizli

Call 

0505 601 20 86

Email 

Taksitle ödeme
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page